Пред Калчевата къща в град Клисура се намира най-големият черешов топ в света, изработен от местния майстор Лучо Обретенов по идея на Детелин Калчев. Дулото, изработено от дива череша от клисурския балкан, е с дължина 4 метра, а целият топ тежи около един тон.

Интервю с Детелин Калчев във видеоматериала.