Project Description

Това е мястото с историческия кладенец, дал пет жертви за българската свобода. Една от тези смели исторически личности е клисурката Цана Козинарова. В разгара на Априлското въстание, тя се хвърля заедно с четирите си деца в кладенеца в двора на къщата си, за да не попадне жива в ръцете на турските поробители.