Project Description

Павурджиевата къща e най-добре съхраненият исторически обект в град Клисура. Тя е построена, след Освобождението на мястото където е бил Павурджиевият хан, по спомени и указания на потомци от Павурджиевия род. В къщата е показан градският възрожденски бит на Клисура от ХІХ в., а в двора е възстановена домашна розоварна.”